Pihapirkot Ky: y 2320058-2 / Anu Sarkkinen, puh.0500-945 858 anu@pihapirkot.fi

Pihan rakentamisen työvaiheet

Pihan tai puutarhan tekeminen alkaa tontin luontaisten olosuhteiden selvittämisestä. Alueen maalaji, kivisyys, kosteus ja korkeuserot, rakennusten sijainti jne. luovat puitteet tarkemmalle suunnittelulle. Vanhoilla pihoilla tehdään inventaario, mitä jätetään ja mikä saa lähteä. Puutarhasuunnitelman tekemistä varten selvitetään pihalle asetetut toiveet ja tarpeet, sekä mahdolliset rakentamista ohjaavat määräykset. Jo tässä vaiheessa kannattaa miettiä mitä piha voi maksaa ja paljonko hoitoa se saa tulevaisuudessa vaatia.

Pihan rakentaminen alkaa karkeasta maaston muotoilusta (täytöt, korkeudet, kallistukset) ja massojen vaihdosta. Tarvittaessa tontti voidaan salaojittaa. Vanhoilla pihoilla tehdään raivaustöitä tarpeen mukaan ja hankkiudutaan rikkakasveista eroon. Terasseille, kiveyksille ym. kiinteille rakenteille tehdään routimattomat pohjat. Tarvittaessa ylimääräistä maa-ainesta toimitetaan tontilta pois ja sopivia maa-aineksia tuodaan tilalle. Valaisinten ym. paikat laitetaan valmiiksi. Kiinteät rakenteet kannattaa yleensä tehdä valmiiksi ennen istutus- ja nurmetustyötä. Erityisesti pienissä kohteissa nämä työvaiheet sisältävät usein raskasta mutta yksinkertaista kaivamista, kärräämistä ja kantamista joihin asukkaat voivat hyvin osallistua halutessaan!

Istutuksia varten tuodaan valituille kasveille sopivaa kasvualustaa. "Multana" myynnissä on monenlaisia maa-aineksia joiden kanssa on oltava tarkkana! Kasvualustan sopiva rakenne, happamuus ja rikkakasvittomuus ovat ehdottomia edellytyksiä istutettavien kasvien menestymiselle. Eri kasvit vaativat kasvualustoiltaan erilaisia asioita. Tarvittaessa maata parannetaan esim. sekoittamalla siihen hiekkaa tai hapanta turvetta. Kasvualustojen on oltava riittävän syviä valituille kasveille ja lisäksi pinnanmuotoilu on tärkeää.

Istutustyö on mukava työvaihe! Tässäkin voivat asukkaat toimia halutessaan apuna. Valmiille istutusalueille yleensä lisätään kerros kuorikatetta pidättämään kosteutta maassa sekä pitämään rikkakasveja loitolla. Kasvualustat erotetaan nurmialueesta.

Viimeisenä tehdään nurmikko joko kylvämällä tai asentamalla siirtonurmi. Nurmialueita tehtäessä lopullisella pinnanmuotoilulla ja tasauksella on suuri merkitys. Siirtonurmen asennus on usein hyvä ratkaisu jos nurmialue halutaan heti käyttöön.

Valmiin pihan alkuhoito on tärkeää jotta kaikki kasvit pääsevät hyvään kasvunalkuun. Halutessanne voimme tästäkin huolehtia. Yleensä kuitenkin tarkat ja selvät ohjeet auttavat asukkaita huolehtimaan puutarhasta tästä eteenpäin.

Paljonko pihan perustaminen vaatii aikaa ja rahaa?

Pihan rakentamisen kustannuksiin vaikuttaa niin moni seikka, että nyrkkisääntöä kokonaiskustannuksista on mahdotonta tehdä. Suurikin piha, joka jätetään pääasiassa nurmelle, saattaa syntyä pienemmillä kustannuksilla kuin rivitalopiha jonne rakennetaan terassit, muurit, polut, aidat ja tehdään istutukset. Varsinaisesti alueen koko ei ole kustannuksia määrittävä tekijä. Kaivuu-, maansiirto- ja raivaustyön tarve määrittyy lähtötilanteen mukaan. Pääseekö pihaan tai tontille ajamaan koneilla vai tehdäänkö työtä paljon käsin? Tässäkään tapauksessa alueen koko ei hintaa ratkaise. Pieni piha jossa vaaditaan paljon käsityötä saattaa osoittautua suhteellisesti hyvinkin kalliiksi. Kustannuksiin vaikuttavat tarvittavien materiaalien (maa-ainekset, kivet, puutavara, kasvit, valaisimet, siirtonurmi jne.) määrät ja laatu. Kustannusseikat kannattaa ottaa jo suunnittelussa huomioon. Työn hinnan osuus lopullisista kustannuksista on yleensä melko suuri. Suuri osa tekemästämme työstä oikeuttaa kotitalousvähennykseen joka ehdottomasti kannattaa hyödyntää!

Pienen pihan tai oleskelualueen tekeminen (terassi ja istutuksia) ei välttämättä maksa kovin montaa tuhatta euroa. Toisaalta pienenkin omakotitalotontin pihan tekeminen maksaa helposti 20 000 euroa ja ylikin, vain taivas on kattona. Luotettavan kustannusarvion tekemiseen tarvitaan tarkat tiedot tontin lähtötilanteesta sekä suhteellisen tarkka suunnitelma siitä, mitä tontille halutaan tehdä.

Kaikkea ei tarvitse tehdä kerralla! Usein on järkevää jakaa pihan rakentamisen kustannuksia useammalle vuodelle. Kokonaissuunnitelman on kuitenkin oltava selvillä jo työhön ryhdyttäessä, näin työvaiheet voidaan suunnitella ja jakaa järkevästi vaiheisiin. Säästöä syntyy tietysti tekemällä itse! Kaikkea työtä ei ole välttämätöntä teettää ulkopuolisilla. Monesti rakennamme pihoja yhdessä asukkaiden kanssa. Yhdessä tekemisen eduksi voidaan laskea myös se, että kasvit ja niiden hoito tulevat samalla tutuiksi asukkaille itselleen.

Tavallisesti viivymme työkohteessa muutamia viikkoja, pienemmät kokonaisuudet syntyvät toki nopeamminkin. Yhdessä asiakkaan kanssa sovimme aloitusajankohdasta ja määräämme päivän jolloin työ on valmis. Halutessanne teemme puutarhanne valmiiksi vaikkapa lomamatkanne aikana!

pohjatyöt

kiinteät rakenteet

kasvillisuustyöt ja rakenteiden viimeistely

lähes valmista